DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 21.04.2008 15:16:54 

Vítejte na Rivombrose

1.Série

1.díl

Dřív než byl zavražděn vévodou Ranierim a jeho hrdlořezy, zařídil hrabě Conforti, aby byl kapitánovi Lombardimu doručen seznam šlechticů, kteří se podíleli na spiknutí proti králi. Mezitím se na svém panství Rivombrosa svěřila hraběnka Agnes Ristoriová mladé společnici Elise s obavou, že už nikdy neuvidí svého syna Fabrizzia, který se účastnil vojenských tažení. Fabrizzio se však během cesty domů stal svědkem zákeřného přepadení svého přítele Lombardiho, jež zorganizoval Ranieri, který chtěl dostat seznam spiklenců. Fabrizziovi se nepodařilo Lombardiho zachránit, ale získal drahocenné dokumenty a slíbil svému mrtvému příteli, že je osobně doručí králi. Když dorazil na Rivombrosu, spěchal za matkou a našel ji v Elisině společnosti. Fabrizzio byl zaskočen dívčinou krásou, ale v té chvíli ještě netušil, že je Elisa pouhou služebnou...

2.díl

Po Luciině pohřbu Elisa prozradí Fabriziovi, že není urozeného původu. Fabrizio je přesvědčený, že ho oklamala, začne se k ní chovat arogantně a obviní i svou matku, že před ním záměrně skrývala pravdu. Mezitím v paláci De Baschi spiklenci jednomyslně hlasují pro královu smrt. Lucrezia se svěří Ranieriovi s obavou, že tajemný jezdec, který zmizel s listinou, je ve skutečnosti Ristori a ona má plán, jak získat papíry zpět. Malá Emilia onemocní a Elisa volá doktora Antonia Ceppiho, ale hraběnka Anna zuří, protože přítomnost muže v jejím domě jí připadá nepřípustná. Fabrizio, po noci prohýřené s přítelem Giuliem Ottobonim, se chystá vtrhnout do Elisina pokoje. Další den však Elisa spadne z koně a Fabrizio jí přispěchá na pomoc.

3.díl


Hraběnka ustanovila Fabrizia jediným dědicem, který může podlevlastního úsudku určit, jakou část pozůstalosti dostane Anna, ovšem spodmínkou, že bude využita ve prospěch Emilie. Agnes nezapomněla ani naElisu: odkázala jí koně, možnost užívat knihovnu a svůj perlovýnáhrdelník. Elisa, která se stále ještě nevzpamatovala ze smrti svédobrodinky, se rozhodla z Rivombrosy odjet. Uvažovala o tom, že by opětpracovala pro rodinu Maffeiů, v důsledku Fabriziova zákroku však o tutomožnost přišla. Přesto se rozhodla Rivombrosu opustit a nechat tamdokonce – jako výraz hrdosti – i zděděný náhrdelník. Během cesty zamatkou však Elisu přepadl Giulio Ottoboni. Dívka se bránila, uhodila hokamenem a byla zatčena pro pokus o vraždu. Nyní je ve vězení a hrozí jísmrt.Fabricio na návštěve u Lucrecie,prozradí ji že má tenseznam.Fabrizio je naprosto zoufalý,když se dozví co se staloElise.Guilio nechce stáhnout obvinění tak se Fabricio rozhodne předatkráli listinu(seznam) a požádat ho o milost pro Elisu.Ke králi senedostane,bude mluvit s Ranierem a ten mu dá milost pro Elisu, protožechce ten seznam, ale Fabricio se vymluví že ho nemá u sebe.Ve svémpokoji si ten seznam přečte a zjistí že tam je jméno Reniera a Guilia adalších...Uteče a vydá se do vězení za Elisou.Tam zjistí,že bylapropuštěna.Guilio stáhl obvinění.Elisa jela domů za rodinou

4.díl

Elisa se vrací do Rivombrosy, kde požádá Fabrizia, jestli by ji vzal zpátky jako Emiliinu vychovatelku. Fabrizio souhlasí, ale stále více je do dívky zamilovaný.Fabricio koupí Elise šaty, které si vezme na slavnost, kam přijde i Fabricio a požádá ji o tanec.Pak si povídají stranou a začnou se líbat, přeruší je služebná.Elisa pak uteče. Navrhne tedy svému příteli Giuliovi uskutečnění svého poněkud šíleného nápadu: provdají Elisu za Angela. Snaží se přesvědčit sám sebe, že když materiálně zabezpečí(dá mu dům)svého sluhu sňatkem se Elisou, později – coby projev díků – se mu Elisa podvolí jako jeho milenka. Jenže Elisa si nejprve myslí, že si ji chce vzít hrabě Ristori. Když jí pak Fabrizio prozradí svůj plán, je tím šokována a hluboce uražena. Řekne Fabriziovi, že ona se nikdy jeho milenkou nestane…Fabricio vykřikuje na nádvoří před služebnictvem že Elisu miluje.Přijede Lucrecie, slíbí mu, že mu domluví schůzku s králem.Fabricio si nechal zavolat Elisu, aby jim zahrála.Fabricio se před Elisou dvoří Lucrecii.Elisa večer přijde za Fabriciem do pokoje, aby mu tam nechala dopis a šaty které ji věnoval.Fabricio se zbudí a chytne jí za ruku.Chce se s ní milovat,Elisa mu chce vyhovět aby si uvědomil že ji nemiluje ale je pro něho trofej.Fabricio nesouhlasí, Elisa uteče.Běží za Angelem,kde mu oznámí že si ho vezme.Fabricio mluví s Elisou a vrací ji náhrdelník co zdědila po jeho matce,chce vědět jestli to bude začátek nebo konec.Elisa mu zdělí že je konec.Fabricio odjíždí s Lucreciou za králem.Nepustí je tam a Ranier nechá Fabricia svázat a odvézt.(byl domluvení s Lucrecii)Fabricio se snaží utéct je postřelen a padá do řeky.Elisa před oltářem zdělí že si Angela nevezme a prchá z kostela

5.díl

Elisa zoufale prchá od oltáře. Hosté jsou neočekávaným koncem svatby zmateni. Elisina matka se cítí velmi bídně. Když se Elisa vrátí na Rivombrosu, musí čelit hněvu Angelovy sestry Bianky a krutým drbům služebnictva. Elisa si přeje, aby mohla i nadále zůstat na panství jako vychovatelka, ale Anna ji vyzve, aby odešla. Elisa poslechne a s matkou i sestrou odjíždí. Fabrizia, který mezitím padl do léčky, najde v řece rybář, který ho vezme domů, aby se o něj postaral. Když ale vidí, že je Fabriziovo zranění skutečně vážné, rozhdone se to oznámit, aby mohl být k nemocnému zavolán doktor. Špiclové na to Terrazzaniho samozřejmě upozorní a on se pustí se strážemi k rybářovu domu. Fabrizio cítí nebezpečí a podaří se mu uniknout na člunu... Najde ho Celeste a pomůže mu. Poté ho odveze zpátky na Rivombrosu. Elisa se o tom dovídá okamžitě spěchá za ním. Fabrizio neustále volá Elisu. Ta dorazí na Rivombrosu, ale Anna ji k němu nechce pustit. Nakonec ji přesvědčí Antonio, který jí poví, že by jí to Fabrizio nikdy neodpustil. Anna Elise tedy dovolí na Rivombrose zůstat do té doby, dokud se Fabrizio neuzdraví. Ten se pomalu zotavuje a zjišťuje, že si Angela nevzala a ptá se proč. Ona mu odpoví, že si nemohla vzít někoho, koho nemiluje. Fabrizio to samozřejmě pochopí. Fabrizio se svěří svému příteli Giuliovi, že uvažuje o tom, že by se oženil s Elisou. Ten mu to vymlouvá. Fabrizio neustále Elise opakuje, že ji miluje a "doufá", že se stane jeho milenkou. Ona to neustále odmítá. Fabrizio jí říká, že by byla "společensky uznávanou" milenkou, ne proto, že si ji vybral z nutnosti, ale z lásky... Když je skoro zdravý, dostane povolávácí rozkaz, aby se vrátil ke své jednotce. Anna se ho ptá, jestli může udělat něco, aby zůstal. On jí odpoví, že ona ne. Anna pochopí, že jedině Elisa může. Elisa se chvíli rozmýšlí, ale nakonec nasedne na svého koně a spěchá za Fabriziem, ten už je na cestě ke své jednotce. Najednou se mu zdá jakoby něco slyšel... To Elisa volá jeho jméno. Když se "nic nestane", Elisa se spláčem zhroutí na nějakém louce... Pláče na nějakém kameni a najednou ji někdo chytí za rameno... Není to nikdo jiný jako Fabrizio. Jeden druhému se vrhnou do náručí a začnou se líbat. Elisa mu řekne, že ho miluje a aby ji už nidy neopustil...

6.díl

Elisa a Fabrizio jsou po společné noci probuzeni Annou, která se na ně dívá s pohoršením. Nevraživost a opovržení hraběnky Elisou hluboce otřesou: bojí se, že udělala vážnou chybu a tone v obavách. Také Artemisia je k ní nelítostná: nemůže akceptovat, že se Elisa vyspala s hrabětem Ristorim, a už ji nikdy nechce vidět. Dívka, šokovaná matčinou reakcí, se s tím svěří Fabriziovi. Ten dostane nápad: tajně se vezmou. Don Tognino to ale Elise nevěří, myslí si, že její sňatek s hrabětem Ristorim je jen výplod její fantazie. Ale když pochopí, že Elisa nežertuje, souhlasí, že oba mladé milence tajně oddá. V určený den svatby však čeká Elisu a Fabrizia příšerné překvapení: Don Tognino se v krvi zhroutí přímo u oltáře. Byl zákeřně zavražděn. Elisa ani Fabrizio netuší, že vražda oddávajícího byla provedena „na zakázku“, natož aby tušili, kdo se za ní skrývá(Lucrecie)Fabricio koná divadelní představení.Elisu napadnou Ranierovi muži a chtějí ten seznam, Elisu zachrání Fabricio.Vrací se zpět Anna se svoji kamarádkou Cleilii.Komediati odjíždí,loučí se s Fabriciem a věštkyně mu poví že vidí hořící knihy a ženu co rodí krev…

7.díl


Elisu znervózňuje Cleliina přítomnost na Rivombrose: zaznamená totiž důvěrnou atmosféru mezi šlechtičnou z Turína a Fabriziem a to ji činí víc než nejistou. Fabrizio se dozvěděl, že je Clelia příbuzná s králem, a rád by zjistil, zda je možné se s jeho výsostí co nejdříve setkat. Clelia, která nezná jeho skutečný úmysl, ví, že její bratranec přijede do země následující den a že jeho první myšlenky budou patřit jeho manželce Cerese – určitě ji pojede navštívit. Proto se Clelia a Fabrizio rozhodnou odjet do hlavního města, tam se Clelia pokusí Fabrizia svést. On málem jejímu kouzlu podlehne, na poslední chvíli ho zastaví myšlenka na Elisu. Clelia pochopí, že vztah hraběte ke služce je skutečný a rozhodne se nechat hru hrou a předat Fabriziovi dopis pro Annu. Elise je čím dál, tím hůř, návaly horka se střídají se slabostí. Jak se zdá, jenom Amelie poznala, o co se jedná – Elisa je těhotná.Na Rivombrosu přijde Margerita s tím, že otec hovořil o atentátu na krále, který má byt po jeho návretu. Elisa sa hned vydá za Fabrim do Turína aby ho upozornila. když se Margerita vráti domů, jejímu otci není dobře a ona přísahá jestli se uzdraví tak se stane jeptiškou.Ráno už Clelia a Fabrizio čekají na místě kde sa má král setkat se svojí milenkou Cerese. Král přichází, Elisa , krále zachrání, schytá to ale Angelo jako člen královské tajné stráže. Elisa omdlí, Na ceste domů chce Fabrizio vyhodit dokumenty ale na naléhaní Elisy to neudělá. Gulio si myslí, že Margerita má něco s Ceppim. Elisa už ví, že je tehotná, ale neví jak to povědět Fabriziovi. Když se už odhodlá, Fabri poví, že děti ještě nechce. Elisa s Améliou se setkají s Martinem. Elisa si všimne jeho znamínka.......obě napadne že Fabricio má stejné. Elisa si to ověří. Fabri jde druhý den do hostince, kde se setká s Martinem a všimne si znaménka. Vykoupí ho od hostinský a vezme si ho sebou domů. Když ho Elisa uvidí doma bude šťastná. Martin se skamarádí s Emíliou, Anně se to nebude líbit, naštve se, chce ho zbit, ale Fabri ho zachráni, a poví Anne, že jestli chce někoho zbít tak jeho.Večer Martin spí ,Elisa s Fabriziem při rozhovoru a ona mu konečne poví, že je těhotná. Fabrizio je šťastný, "Dvě děti za jeden den, to není zlé." Elisa půjde za matkou a poví ji o dítěti, usmíří se. Fabrizio chce dát Guliovi dokumenty, ale nakonec si to rozmyslí a vráti knihu do knihovny. Anna příjde za Fabriziom a oznámí mu, že Alvise pořádá večeři s nějakými šlechticmi a očekává od něho aby přišel a on že jen s Elisou. Půjdou oba, Fabrizio ví, že ho Alvise chce zbavit svojprávnosti a před všechněma Elisu pořádá o ruku. Elisa poví, že ne a odejde.

8.díl


Fabrizio po tom jak Elisa uteče ji hledá po celým domě, najde ji u Martina. Poví jí, že je na to, že se dokázali postavit šlechticům hrdý. Elisa je však smutná, protože o ničem nevěděla, je uražená. Fabrizio jí poví, že ho Alvise a Sorbeloni chtějí vyhlásit za nesvojprávneho. Uvědomí si, že už jsou jako manželé a že nemá cenu se hádat. Krásná věta, kterou musím citovat :„Už za pár dní sa stane š Ristoriovou a nejen pro mě ale pro celý svět a nikdo a nic nás nerozdělí.“Starý Maffei sa snaží rozmluvit Margeritě od nástupu do kláštera a chce aby si vzala Gulia. Anna příjde za Fabriziem, Anna chce ukázat Fabriziovi list od Clelie, podškrtnutý dvojzmyselnými poznámkami o tom jak by to bylo výhodné kdyby to s ní dal do kopy. Fabrizio příjde do kuchyně a poví služebnictvu, aby všecko dali do pořádku a připravili všecko na perfektní svatbu. Jeho svatbu s Elisou, všetci jsou nadšení, až na Biancu. Fabrizio s leduje Martina při práci...chváli ho.....Elisa to pozoruje, je spokojná.vyruší ji Bianca, začne ji urážat a osočovat, pohádají se, Elisa ji vyhodí, Bianca s křikem odchází.A nna je zoufalá, že svatba Elisy a Fabrizia zruinuje to rodinu po spoločenský stránce, bojí se o Emíliu, že ji nikdo nebude chtít, ze všeho obviňuje svojí matku. Gulio sa stále pokouší střetnout s Margeritou, ona se ho stráni.Fabrizio jde za Van Neckerom dohodnout svatební obřad, ten mu poví at si ji nechá jen jako milenku. Nakonec mu poví, že je třeba sehnat svědky.Fabrizio jde znovu za Elisou, poví že potřebujou dva svědky a dá jí prsten. Oba jsou šťastní.Fabrizio jde za starým Maffeiom, požádat ho o to aby mu byl svědkem na svatbe s Elisou, Maffei odmítne.Anna dá Elise list od Clelie, Elisa začne pochybovat o Fabriziově věrnosti.Margerita se konečne odhodlá setkat se s Guliem a poví mu o nápadu stát se jeptiškou,Gulio sa směje ale Margerita mu nakonec poví, že by s ním nebyla šťastná. Gulio odchádí se slovami, nech se má dobře se svým novým ženichem.Elise se sníva o Lucii, v noci vráti Fabriziovi obrúčky s listem, roztrhá ho se slovami, že ho to nezajíma. Fabrizio jde do stáje, stane sa tam malá nehoda, Martin si nesplnil dobře svoje povinnosti, Martinovi je to líto. Fabrizio ho chce svěřit učitelovi.Fabrizio najde opitého Gulia v krčme a požádá ho o to, aby mu byl svedkěm na svatbě, Gulio souhlasí. Anna jde požádat o radu Lukréciu, ta ji „pomůže“. Elisa a Fabrizio jsou nadšeni ze svatebných příprav. Elisa jde za matkou a poví ji o svatbě, matka je nakonec je rada, ale ona a Orsolina tam radši nepůjdou.Těsne před svatbou sa Elisa střetne s Cleliou, která jí vysvětlí ten list, Elisa pochopí, že Clelia je přítelkyně... kostel je plný šlechticů, napětí by se dalo krájet...Elisa má za svědka Ceppiho. Při klasickej věte, jestli má někdo proti ...Anna upozorní šlechtice, všichni se otočí zády, kněz nechce pokračovat, Gulio se jich zastane a vyhrožuje knězi , Elisa omdlí... Fabrizio vyhodí Annu s celou rodinou z Rivombrosy. Elise je to nakonec jich líto, hlavně kvůli Emílii. Angelo se uzdravil.Bianca sa na trhu spolčí s najatými Ranieriho vrahy.Anna se po návratu do Turína nečakane střetáva v paláci s Betou. Lukrécia přijde za Fabriziem a poví mu jak je jí líto co se stalo se svatbou. Ptá se na Elisu, chce nabídne mu že jim bude pomáhat. Lukrécia se při odchodu střetne „synem“. Margeritu vstoupila mezi jeptišky.Elisa je znepokojená rozhovorem Fabrizia a Lukrecie, Fabrizio jí poví celou pravdu o jejich vztahu, Elisa není nadšená, žárlí a bojí se, že Fabrizio se ji nepřestal líbit Trošičku se zase pohádají, ale krásně se udobří....................Lukrécia je pozve na večeři plnou šlechticů, jediní kteří Elisu přivítají jsou Lukrécia a Gulio, který ji osloví titulem hraběnka. Elisa sa necíti dobře, spolu s Fabriziom odcházejí, v noci Rivombrosu za pomoci Biancy přepadnou, snaží se najít seznam. Zabijí Beppa, podpálí knihovnu, Fabrizio brání statek, Elisa se střetne s jednym na schodech, spadne dolů , on uteče, Elisa je v bezvědomí pomalu se naplnují slova veštkyně...........

9.díl

.........věštba se naplnila. Fabrizio odnese Elisu do svého pokoje,všimne si, že krvácí,neví co má dělat,čeká na Ceppiho, upokojuje Elisu. Doktor přichází, poví Elise, že dítě zemřelo. Fabrizio a Martino čekají před pokojem. Dva z tých zlodějů unikli, jeden zraněný po cestě umře a za Ranierim přichází už jen jeden, když mu poví, že seznam nemá, Ranieri ho zabije .Elisa je v ohrožení života.Amélia potkává v kuchyni Biancu, přiznáva, že byla v knihovně a všecko viděla, plače a je nervózní, nepověděla všechno. Amélia ji uklidnuje, Beppo je mrtví . Martin přísahá až bude velký pomstí Elisu a jí dítě.Bianca mu poví že služky mužou mít spouty dětí, Martin jí jednu vlepí, Bianca s křikem uteče pryč.Fabrizio u Elisiny postelel,že zjistí kdo to byl a pomstí jejich dítě. Martin jde pro Elisinu matku a Orsolinu. Amélia sa ptá Biancy co dělala v knihovně, zavolá Fabrizia, Amélii posílá za Elisou a od Biancy vyzvídá co ví, Bianca klame.......nikdy se nikdo nedozví jak to skutočně bylo.........Ranieri jde za Lucrerii, ona mu vyčíta, že ju neposlechl, rozhodne se, že tam půjde a vyřeší to po svým.Fabrizio si vyčíta, co se stalo. Gulio ho uklidnuje. Alvise ze svého zámku dělá,,bordel..Anna jen nečinně pozoruje a stále sa jen modlí a pláče. Chce se vrátit domů.Elisa sa pomalu zotavuje, už sní o dalších dětech, na zámek přichází jí matka se sestrou...... Elisa blúzní, sní o Lucii. Ceppi přichází za Fabriziem, Elise je líp, ale Ceppi mu oznamí , že už nebude moc mít děti. Alvise jde oznámit Anně co se stalo na Rivombrose, a doufa, že Elisa zemře a potom Fabrizio odejde zpět k vojsku a on si vezme pod patronát Rivombrosu. Gulio se dobíjí do kláštera, chce vidět Margeritu, jeptišky ho ale nepustí, Gulio začne dělat hluk, Margerita ho ale nechce vidět.Lucrezia přichází na Rivombrosu, tváří se strašně zničeně a lituje je. Nabídne Fabriciovi že zůstane na Rivombrose a pomůže jim. Beauville posílá Angela spět s tým, že se nenápadně vráti domů a zjistí co má s sprisahaním Fabrizio. Gulio dá list jeptišce,aby ho dala Margeritě. V listě ji prosí o odpuštění, protože jen ona mu může vrátit radost ze života. Angelo sa vrací na Rivombrosu, všechni z toho mají radost. Fabrizio ho příjme jako přítele. Elisa doufá, že Lucrezia u nich nezůstane navždy, Fabrizio je rád, že tam zůstala. Elisa, je už tskoro v pořádku, vrací se jí radost ze života, Elisa sníva o synkovi, který bude vyrůstat spolu s Martinem....Fabrizio je nešťaštný, poví Elise pravdu....Elisa tomu nechce uveřit, odhání ho od sebe, plače. Uzavře se do sebe, jediný koho přijímá jen Martin, nejí. Fabrizio se svěřuje Lukrécii, Gulio sa opět opije, Fabrizio ho vezme na Rivombrosu. Lukrecia využije toho, že Fabri odešel a jde do knihovny hledat seznam, přistihne ji Bianca, chce ji podplatit, aby jí knihu našla, Bianca se tváří, že o ničem neví.Emílii obtěžujou dva Alvizeho opití kumpáni, Anna se rozčílí a odjede za bratrem (už je z ní jiný človek), Fabrizio je samozřejmě příjme. Všecko v pokoji s Annou rozebírají, příjde za nimi Angelo, že zmizla Elisa a její kůň, který se sám vrátí. Po dlouhým hledání, Fabrizia napadne klášter, půjde tam za ní, Anna půjde s ním přesvědčí Elisu aby si promluvila s Fabriziem. Prosí ji o odpuštění. Elisa od něho odešla, proto aby si našel jinou ženu, která mu může dat děti. Fabrizio od Elisy chce přísahu, že ho už nikdy neopustí. Fabrizio jí říká, že jemu stačí už to díťě keré mají – Martina, kterému Elisa velmi chýbí. Elisu přesvědčí a vrátí se s ním domů. Elisa se vítá s Angelem. Margerita jde na zpoveď vyčíta knězi, že byl proti Elise a Fabriziovi a odchádzí od něho, poví jí, že za to může Lukrecia.Izabela zaslechne rozhovor Elisy s Améliou o tom, že Martin je Fabriziův syn. Rozhodne se toho využit ve svůj prospěch, poví Fabriziovi, že je jí a že ji ho po narození vzali a chce si ho vzít sebou domů.......

10.díl
Hned na začátku poví Fabrizio Elise, že Lukrécia je Martinova skutečná matka a že si ho vezme sebou, Elisa je zoufalá, je to nespravedlivé, Fabrizio ji utěšuje, že to teda bude jako ona chce, ale Elisa poví, že neodtrhne díťě od matky. Nakonec jde Elisa za Martinem a poví mu jak je Lukrecie nadšená a že si ho bere do služby, Martino je rozlobení a chce zůstat na Rivombrose...Giannina začne s škaredými rečmi proti Elise, ale Bianca se jí zastane všichni se diví.Martin se při odchodu nechce s Elisou ani rozloučit, spřátelí se s Izabelou .Fabrizio je smutný, bojí se, že si k synovi nenajde cestu. Při nejbližší příležitosti jde za ním. Lukrecia se přiznáva Izabele, že to, Martin není její syn, že to dělá aby se dostala k záznamu a Fabriziovi.Ceppi na poslední lekářské prohlídce Elise oznamuje, že už sa úplně uzdravuje. Anna je k němu milá.Angelo zjistí, že je „čerstvý vzduch“ a pomalu se začíná hledat seznam v knihovně.Fabrizio jde opět za Martinem, Anna Elisu přesvědčí at jede za ním.... dorazí, vídí jak Fabrizio chytí Wonderku za ruku, s pláčem se vrátí domů, začne si balit věci, vyruší je Bianca a poví , že dole na ní čeká Gulio.Je zoufalý, Elisa mu poví, že chce odejít, on ji prosí aby neodcházela, dává jí prsten pro Margeritu, ten zásnubný.Elisa se s Orsolinou dohodnou, vezme nenápadně věci a po Margeritinom obřadě odejdou. Obřad probíhá hladce, až než nevtrhne Gulio a udělá „cirkus“, Fabrizio ho „uklidnuje“.Elisa po obřadě dává Margerite prsten, ona jí potom poví co se dozvěděla od kněze, že Lukrécia je že to ona proti nim intrigovala, Elisa to poví Fabriziovi, nechce jí věřit, tak se ptají Anny, ona poví že je to pravda. Fabrizio vyběhne jako smyslu zbavený vrthne k Lukrecii, křičí na ni, ona mu nakonec poví, že to udělala proto, že ho miluje, plibí se a Fabrizio uteče. Mezitím Martin s Isabelou na trhu, uteče jí za za Emíliou, ale vrátí se...Bianca se Elise omlouvá, prosí ji o odpuštění. Fabrizio poví Elise, že ho Lukrecia políbila, Elisa je naštvaná, že se musí rozhodnou kterou chce a potom sa rozhodne ona, Fabricio běhá za Elisou jako psíče. Elisa u Lukrecie, vyčíta ji její zločiny, Lukrecie ji ale poví o polibku ,a že ji nebude chtít protože je neplodná, Elisa uteče, večer vyčítá Fabriziovi ten polibek, Fabricio že to byla jen chvilková slabost , pohádají se , Elisa odchází.Na druhý den se Lukrecie s Ranierim dohadují s Guliom, aby sehnal ten zoznam, posílají ho tam teda s jasnou úlohou.Gulio teda přijde za Fabriziom, že chce u neho zůstat. Večer, než jdou spát, Fabri jde za Elisou, udobří se, ale slyší hluk z knihovny, jdou se tam podívat je to Gulio hledá knihu , Gulio si ho na ní ptá, ale Fabricio mu poví, že ho musí zabit, Gulio ho poraní, Elisa se ho zastane, Gulio na ni namíří a začnou se s Fabriciem prát. Fabrizio nakonec Gulia odzbrojí, on sa nakonec nabodne na Fabricio meč, chce aby ho zavezli k Margerite....umírá v Fabriciově náručí, s Margeritiným jménem na rtech a nepovězením tajemstvím o Lukrécii ...

11.díl


Elisa a Fabrizio jdou na Giuliův pohřeb, tam jsou přítomny i Isabella a Lukrezia. Lucrezia chce realizovat ďábelský plán: nastražit na Elisu otrávenou růži. Isabelu sice trápí silné pochybnosti, nakonec se však dostane do Elisiny blízkosti a dá otrávenou růži do vázy, aby se Elisa o trn škrábla. Lucrezia, jistá si svým plánem, posílá za Fabriziem a Elisou svého špeha Gaspara.Lukrécia mezitím se šla podívat na nemocného Martina, který blúzni a volá Elisu. Angelo předstírá zranění, aby nemusel jít s nimi na pohřeb a mohl na setkání s markízem Beauvillom. Na pohřbu je všechna šlechta když vejdou začnou si všichni šeptat... . Lukrécia pošle Caspara sledovat Ristoriho kočár.Fabrizio při výpovědi poví, že byl přinucení k souboji s Guliem, který byl opilý, Elisa potvrzuje jeho slova, náčelník její slova spochybní a Fabrizio se jí zastane, že nech si dáva pozor na slova, ta žena se stane jeho manželkou.Po ceste naspět je Elisa nervózní, unavená a stále si škrábe už zapálenou ruku, je ji špatně, zastaví kočár a Fabri ji vynese k vode, kde ji už bude líp, Casparo to všecko vidí a okamžite odchází říct Lukrécii. Beauville jde na polícii at nechají Gulioův případ tak, že se tým bude zaobírat on sám.Izabela si rychlo zbalí věci, chce utéct s Martinem, nechce ho tam nechat na pospas Lukrecii. Lukrécia jde za Isabelou zjistit proč Elisa ješte žije, Izabela Martina rychle schová do skříně i s kufrem. Izabela je nervózní, otevře se skřín a vypadnou věci, Lukrécia zjistí, že ji Izabela zradila, poví si všecko z očí do očí, Martino sa tak dozví, že Fabricio je jeho otec a Lukrécia se vydáva za jeho matku, vidí jak Lukrécia Izabelu zabije. Přikáže Gasparovi zbavit se těla. Zjistí, že Martin zmizel, hledají ho, ale nikde ho nenajdou, .Angelo hledá zase knihu , vejde Fabrizio rychle se skryje a vidí jak bere knihu. Fabrizio jde do kaple a tam ji schová pod oltář.Lukrécia jde na Rivombrosu, zahraje tam divadlo, Fabrizio jí ale neuvěří. Martin přicházaí na Rivombrosu se slovami, že ho Lukrécia chce zabít a že už zabila Izabelu, Lukrécia to popírá, Martin poví , že ona není jeho matka, že si to jen vymyslela, Fabrizio je velmi rozčílení.Vyhodí Lukrecii se slovami at se jim vyhýbá. V noci když se Gasparo zbavuje Izabelino těla, přiváže ji kamen k noze a hodí ji do řeky, je vidět že pohne rukou. Fabrizio přijde do stáje za Angelem, příjde na to, že jeho zranění je jen fingované, pohádají se, oba si myslí, že ten druhý je zrádce....Vysvětlí si to. Fabrizio poví, že druhé jmeno je Beauvillove, Angelo na to, že on nemůže bít zradce, lprotože on pro něho pracuje. Na dětské oslavě Anna povídá s Antoniem a už po sebe hází pohledy. Martin mluví o „dobrodružství“ Fabriziovi napadnou Guliovi poslední slova a hned ho napadne, komu skutočně patří jméno na listině vedle Ranieriho.Fabrizio se rozhodne, že půjde za Beauvillom a odevzdá mu záznam, Angelo mu poví, že bude u Lukrécie,ale už tam není, Fabrizio se otočí a odchází, Lukrécii dojde, co chce udělat odjíždí do Turína.Elisa chce jet s Fabriziem do Turínm, Fabrizio jí poví , že ji tam nevezme, pohádají se Fabrizio ji zamkne . Ráno dá při odchodu Angelovi klíč a poví, at odemkne až za pár hodin, Elisa ale uteče oknem, dožene ho na cestě a pokračujou spolu. V Turíne je Fabrizio s Beauvillom sám vyjde Lukrécia z úkrytu, zastřelí manžela, odhodí zbraň a začne kričet, obviní z vraždy Fabrizia, zatknou ho, ale Elisa uteče, nechtějí ji pustit do vězení Margeritu ale ano, poví mu, že Elisa je v pořádku, Fabrizio poví, že jediná možnosť jak všechno vyřešit, mluvit osobně s králem. Margerita se schová v kostele a když král jde na spověd poví mu o seznamu, král ji nechce veřit a odchází, Ranieri mu popře existenci seznamu. Elisa sa schováva v klášteře, Fabriho převáží na proces vidí se, ona je oblečená v habitě. Lukrécia na procese vypovedá proti Fabriciovi. Celé to vypadá špatně. Elisa večer mluví s Angelem hledají knihu v knihovně, ale nemůžou ji nikde najít, Fabrizio Elise pověděl, že knihu schoval někde jinde. Hledají i v kapli ale nic nenajdou. Radicatti sa vrací na Rivombrosu jako velký pán, má proslov k služebnictvu, Elise se mu odmítne podvolit. Elisa s Angelem domlouvají co sdál přijedou vojaci a Elisu odvedou.Angelo jede za ni do Turina

12.díl


Elisa je přivedena na proces, Angela tam nechtejí pustit, když ji tam Fabri uvidí, protestuje, že se ji to netíká, soudce to zamítne. Elisa popírá, že by vědela něco o seznamě. Lukrecie mluví o Elise jako o služce, ale Ranieri přednese větu: To není je služka, ale zamilovaná žena a to mi nahání strach. Elisa pláče na ulici, lidi na divně dívají a mají špatné řeci . Angelo ji pomůže vstat a spolu odejdou.Ranieri přijde za Fabrim a nabízí mu „pomoc“ – za seznam . Fabricio odmítne.Elisa se vráti s Angelem domů, chce jít za Annou, ale Amélia je poví, že ji Alvise zamkl v pokoji. Ve spánku mu ukradne klíče a jde za ni.pošle ji na soud, ráno potají Anna odchádzí. Alvise ji hledá, je rozčílení, vrazí Elise, obviní Martina, že to on mu ukradol klíče, hledá ho a když ho najde začne ho bičovat, přiběhne Angelo a tak ho zmláti, že upadne do bezvědomí, Martin je v pořádku, Elisa ho posílá s Angelem skrýt se k její mámě.Anna přijde vypovídat v Fabriziův prospěch, poví všecko o vztahu Fabrizia a Lukrécie, zdá sa, že soud jí nevěří.Antonio vyšetří Alviseho a poví mu, že má syfilis, Alvise vyhrožuje mu aby to nikomu neřikal.Beta odchádzí s Alvisem, Margerita se jí to snaží rozmluvit, ale beta si nedá poradit.Elisa a Angelo odjíždí do Turína, aby byli nablízku Fabriziovi.Soud vyhlasuje verdikt, odsoudili Fabrizia na trest smrti, Lukrecie je smutná,ješte se ho snaží přemluvit, Fabri na ni kašle, Alvise je rád. Elisa když se dozví rozsudek, je nešťastná, když uvidí Lukréciu, dostane nápad. Ranieri dá Alvisemu znak bratrů světla na znamení vděčnosti, že mlčel. Angelo unese Lukréciu, Elisa sa ji vyhrožuje, že když Fabrizia popraví, tak ji zabije.Elisa jde za Cleliou, tá pořádá oslavu, na který jsou Ranieri s Lukrecii. Alvise tam udělá scénu, nebot ho Beta odmítla a odešla s nějakým mladým vojakem.Elisa a Angelo se tajně vkradou do zámku, Elisa spadne a poraní se, Angelo je nucení zabít jednoho z Ranieriho psů. Skryjí se v zámku, čekají na vhodné setkání s Clelia, Elisa omdlí, ztratí zakrvácení šatek. Clelia se ho naží najít ale najde ho Lukrecia a vezme si ho. Tuší, že Clelia někoho skrývá. Na Rivombrose probíhá exekuce, do toho přijde Ceppi, chce povědět Anne o Alviseho chorobě, ale Anna o Alvisem nechce mluvit, je zničená, poví mu, že Fabrizia odsoudili. Anna pláče, zase na seba hází pohledy. Alvise přijde na Rivombrosu téměř Annu znásilní, ta naštěstí uteče, Emília ji utěšuje zamknou se v pokoji.Fabrizia mučí, bičují ho, Ranieri chce ten seznam, Fabrizio je v tranzu, vidí Elisu, usmívá se. Lukrecia ukazuje Ranierimu šátek, který našla u Clelie, dovtípí se, že tam Elisa byla.Emília poví Alvisemu, že ho nenávidí, chce ji zbít, ale příjde Beta s ospravedlněním, on hned zapomíná na dceru. Anna napadne Betu, chce ji vyhodit, Alvise na ni křičí a pošle ji pryč. Annu najde v zuboženém stavu Antonio, utešuje ji, poví ji o Alviseho stavu, konečne se políbí..... Lukrecie příjde za Elisou, poví ji o pláně na Fabriziovu záchranu. Spolu s Cleliou Fabriho zachrání, Elisa s Fabriziem ijedou na koni na Rivombrosu...........

13.díl

Fabricio a Elisa jedou do domečku,,na konci světa" kde se budou milovat.Večer Fabrizio, Elisa a Angelo se vrátí v noci na Rivombrosu, aby vzali seznam, který Fabrizio ukryl v kapličce za křížem svatého Ondřeje, ale tam je čeká překvapení: hrabě Ranieri se svými strážci. Žádá Fabrizia, aby mu listinu vydal, jinak nechá podpálit celý dům. Fabrizio a Angelo jsou zatčený a Elise se podaří uniknout. Stráže hledají seznam v knihovně, ale nenajdou ho. Ranieri Fabriziovi vyhrožuje, že když najde Elisu, zabije ji tím nejpomalejším způsobem, který vymyslí, a velice ho potěší, když Fabriziovi přinese zprávu o její smrti.Když se vrací do cely potkává se s Lukrecii.Renieri se setkává s Clelii služebnou.Alvise přivede na Rivombrosu k večeři Betu, Annu to rozčílí a hádá se s Alvisem, ten ji dá facku.Anna v rozčílení oznámí že Alvise má syfilis.Ráno Anna a Emilie odjíždí z Rivombrosy.Jedou za Ceppim, protože Emilii není dodře.Tam je i Elisa.Emilie zustane u Ceppiho.Beta opouští Alvise.Anna s Elisou najdou v kapli seznam.Elisa udělá kopii.Lukrecia jde za Fabriciem do vězení.Fabricio ji opovrhuje a nechce s ní mluvit.Ráno poví Angelovi,že je těhotná.Jedou spolu k Clelii.Alviso se pokusí Annu uškrtit ta ho něčim bouchne do hlavy.Anna odjiždí z Rivombrosy.Angelo na Elisu vystřelí a dá seznam Ranierovi.Elisa se schová u Clelie která také naletěla a myslela si že je mrtvá.Ranieri jde za Fabrim a hodí mu Elisin náhrdelník, poví mu že je mrtvá.Teresa(komorná Clelie) jde za Ranierim a poví mu že ten seznam je jen kopie a že Elisa je živá.Ráno když mají Elisa a Clelie zachránit Fabricia, Clelia je mrtvá,Terese lituje svoji zradu.Beta umírá.Na smrtelní posteli lituje všechno.Elisa se převlékne za Clelii a dorazí na popravu a předá králi seznam.Fabricio se popere s Ranierim, toho zatknou.Král udělí Elise titul hraběnka.Elisa se s Fabriciem obejmou, řekne mu že je těhotná a je konec

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek